処理中

 ホーム  /  ホーチミン市 /  IT ソフトウェア /  LẬP TRÌNH VIÊN PHP @ ホーチミン市 - South Telecom

LẬP TRÌNH VIÊN PHP @ ホーチミン市 - South Telecom

10,000,000 - 20,000,000 VND
0 VND

採用情報

採用条件

 • 募集人数:
  1 人
 • 学位:
  高校
 •  職歴:
  から 1 まで 5 年
 • 性別:
  性別問わず
 •  レベル:

仕事内容

Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công theo kế hoạch.
Cùng cấp quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm.
Lập trình và kiểm thử dự án phần mềm.
Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty.
Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
[Vietnamese]
  10-20 百万 VND
 29/07/2024
  15-30 百万 VND
 29/07/2024
  10-30 百万 VND
 19/07/2024
  10-20 百万 VND
 19/07/2024
  12-15 百万 VND
 19/07/2024