処理中

 ホーム  /  ハノイ /  会計/監査 /  Nhân viên Hành Chính Kế toán Tiếng Nhật N2 @ ハノイ - Free't Planning Vn

Nhân viên Hành Chính Kế toán Tiếng Nhật N2 @ ハノイ - Free't Planning Vn

25,000,000 - 28,000,000 VND
0 VND

採用情報

採用条件

 • 募集人数:
  1 人
 • 学位:
  大学
 •  職歴:
 • 性別:
  性別問わず
 •  レベル:

仕事内容

- Làm việc tại văn phòng chi nhánh Hà Nội của công ty Nhật tại Việt Nam

- Phiên dịch các cuộc họp, biên dịch các tài liệu

- Trợ lý các công việc cho giám đốc

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công ty

- Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu giữa công ty mẹ và chi nhánh, công ty thành viên
VSBPO (http://vsbpo.com) là công ty liên doanh giữa công ty Free’t Planning Nhật Bản (fhp.co.jp) và thành viên Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực BPO (Business Process Outsourcing) cho thị trường Nhật Bản, hay còn được là hiểu là “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp”, hoặc “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”. BPO giúp cho doanh nghiệp Nhật giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tập trung vào các mặt mạnh của doanh nghiệp. Các dịch vụ mà VSBPO hiện nay đang cung cấp bao gồm nhập và xử lý dữ liệu, thống kê. [Vietnamese] VSBPO (http://vsbpo.com) là công ty liên doanh giữa công ty Free’t Planning Nhật Bản (fhp.co.jp) và thành viên Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực BPO (Business Process Outsourcing) cho thị trường Nhật Bản, hay còn được là hiểu là “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp”, hoặc “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”. BPO giúp cho doanh nghiệp Nhật giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tập trung vào các mặt mạnh của doanh nghiệp. Các dịch vụ mà VSBPO hiện nay đang cung cấp bao gồm nhập và xử lý dữ liệu, thống kê.
  7-10 百万 VND
 22/06/2024
  8-10 百万 VND
 30/06/2024
  8-10 百万 VND
 30/06/2024
  5.5-15 百万 VND
 29/06/2024
  5-8 百万 VND
 03/07/2024