処理中

 ホーム  /  ハノイ /  教育 /  Nhân viên đăng bài | ハノイ - Tiengtrungtainha

Nhân viên đăng bài | ハノイ - Tiengtrungtainha

3,500,000 - 7,000,000 VND
2,000,000 VND

採用情報

採用条件

仕事内容

Công việc của bạn là đăng bài chủ đề về TIẾNG TRUNG, TRUNG QUỐC lên website tiengtrungtainha.com
Với mỗi bài đăng bạn sẽ nhận VNĐ Yêu cầu mỗi ngày bạn cần đăng ít nhất bài lên website tiengtrungtainhacom
Ngoài ra bạn cần trả lời bình luận, tương tác với các khán giả của kênh
TIENGTRUNGTAINHA.COM là một trang thông tin giáo dục chuyên về HỌC TIẾNG TRUNG, cung cấp cho khán giả nội dung kiến thức sinh động, phong phú và dễ hiểu [Vietnamese] TIENGTRUNGTAINHA.COM là một trang thông tin giáo dục chuyên về HỌC TIẾNG TRUNG, cung cấp cho khán giả nội dung kiến thức sinh động, phong phú và dễ hiểu
  15-20 百万 VND
 31/05/2024
  10-30 百万 VND
 06/06/2024
  15-26 百万 VND
 06/06/2024
  3-10 百万 VND
 03/06/2024
  7-10 百万 VND
 03/06/2024